MORAVSKOSLEZSKÁ NERFLIGA

I. KOLO OSTRAVA 2021

 
ŽÁDÁM RODIČE NOMINOVANÝCH DĚTÍ O INFORMACI
O ÚČASTI / NEÚČASTI TAK JAK JE UVEDENO V EMAILU
NEJPOZDĚJI DO 28.10.2021 do 24:00 hodin. Děkuji
 
CO JE TO MORAVSKOSLEZSKÁ NERFLIGA?
 
Jde o nepostupovou soutěž tříčlenných herních družstev ve třech kategoriích MINI, MLADŠÍ a STARŠÍ. Tato soutěž probíhá pouze v rámci Moravskoslezského kraje s předem dohodnutými organizacemi ve čtyřech kolech. Každé kolo organizuje jiná organizace v jiném měsíci. Do každého kola může účastnická organizace vyslat 1x herní družstvo z kategorie MINI, 2x herní družstvo z kategorie MLADŠÍ a 1x herní družstvo z kategorie STARŠÍ ( v každém jednom herním družstvu může být jeden hráč postaršen o 1 rok a zařazen tak do vyšší kategorie). Účelem soutěže a jejich kol je, aby se vystřídalo z dané účastnické organizace co nejvíce dětí v soutěži v daných kategoriích a  měli šanci si vyzkoušet atmosféru skutečné soutěže, zahrát si i s jinými herními družstvy, tedy hlavně děti které se neprobojovali do hlavní postupové soutěže NERFLIGY České republiky.
Soutěžní herní družstva, sestavuje narozdíl od hlavní postupové soutěže NERFLIGY ČR (kde si sami hráči sestavují své herní družstva), do jednotlivých kol Moravskoslezské NERFLIGY trenér dané účastnické organizace (jen on ví jakou použil strategii a proč nomimoval tyto dané hráče). Vždy je snahou aby se tedy vystřídali za všechny 4 kola všechny děti v organizaci.
Podle kategoriích v jednotlivých kolech a umístění nasazených herních družstev dané účastnické organizace se rozdělují předem daným koeficientem body. Součtem všech získaných bodů ve všech čtyřech kolech této nepostupové soutěže v jejich kastegoriích danou účastnickou organizací se dojde k celkovému výsledku umístění dané účastnické organizace v tomto ročníku. Výsledek je tedy vždy výsledkem dosaženým všemi dětmi, které se do daných kol zapojili za danou účastnickou organizaci. Navíc každé kolo je v dané kategorii vyhodnoceno zvlášť a děti si tak minimálně odvezou podle umístění medaili a diplom (vždy za první tři místa). Nejlepší organizace za umístění za všechny 4 kola se pak v dané kategorii stává MISTREM MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE!
 
MISTREM MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V SOUČASNOSTI
ve všech třech kategoriích
je
 
NERF X TEAM
KARVINÁ
 
Tato soutěž má své specifická pravidla, která vychází ze základních pravidel hlavní postupové soutěži NERFLIGA ČR. Pravidla se vždy upravují na koordinační schůzce účastnických organizací daného ročníku. Pravidla, přehled výsledků z minulých let a postupné výsledky ze souzčasnosti najdete zde níže v boční nabídce Moravskoslezská Nerfliga nebo kliknutím zde níže na odkaz:
 
 
 
Zde níže vkládáme odkaz na zaslané propozice organizátora tohoto I. kola Moravskoslezské NERFLIGY k nahlédnutí. Pro všechny potvrzené účastníky jsou pak směrodatné informace zde níže, pod danými propozicemi závodu (na odkazy vždy stačí kliknout levým tlačítkem myšky).
 
odkaz - propozice závodu - odkaz
 
DALŠÍ NAPLÁNOVANÉ KOLA
 
II. kolo - leden 2022,  ZŠ Šrámková Opava
III. kolo - březen 2022, SVČ Juventus, Karviná
IV. kolo / finále - duben 2022, DDM Kopřivnice
 
 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE

I.KOLO OSTRAVA - 13.11.2021

 
 

MÍSTO KONÁNÍ A DATUM SOUTĚŽE.

Středisko volného času Odstrčilova, Ostrava - Moravská Ostrava. Sobota 13.11.2021 od 09:15 - 17:00 hodin.

 

SRAZ ÚČASTNÍKŮ NA SOUTĚŽ.

Vestibul hlavní nádraží Karviná v sobotu 13.11.2021 v 07:35 hodin (vlak odjíždí v 07:59 hodin). Buďte dochvilní, vlak nečeká!

 

NÁVRAT ZE SOUTĚŽE.

Vestibul hlavního nádraží Karviná v sobotu 13.11.2021 v 18:00 hodin. Případnou změnu dřívějšího návratu, budeme informovat sms zprávou na informační mobilní telefony rodičům dětí.

 

POTVRZENÍ O ÚČASTI NA SOUTĚŽI.

Nominace hráčů je předběžná a dá se změnit. K tomu však potřebujeme včasnou informaci o účasti od Vás rodičů daných nominovaných hráčů včetně náhradníků, tak aby jsme mohli vytvořit soupisku a zaslat ji organizátorovi kola včas, rozeslat platební příkazy na Vaše emaily a dali čas Vám na jejich úhradu. Proto mně prosím informujte na email Zdeněk nebo do - kniha o všem- zda s účastí souhlasíte či nikoli (rozhodnout o soutěži pak mohou i opatření Covid 19 - to ale neovlivníme,že?!). Od koho potvrzení neobdržím do dané doby, bude vyřazen a nebude s ním počítáno ani v dalších kolech. Proto prosím informujte nejlépe ihned nebo nejpozději do:

 

- čtvrtku 28.10.2021 do 24:00 hodin -

na email

Ur.Zd@seznam.cz

nebo

- kniha o všem -

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK.

Účastnický poplatek činí 150 Kč / účastník. V ceně je cesta vlakem tam a zpět, startovné a svačina, pitný režim. Na základě potvrzení účasti bude zaslán platební příkaz na kontaktní email rodičům účastníka s danou částkou a novým variabilním symbolem (symbol a částku je nutné dodržet a účet střediska je vždy stejný). Od koho platbu neobdrží středisko do dané doby, bude vyřazen a nebude s ním počítáno ani v dalších kolech. Proto prosím hlídejte si email a platby řešte nejlépe ihned nebo  nejpozději tak, aby byly  připsány:

 

- v pondělí 08.11.2021 na účet střediska -

 

SEZNAM POTŘEB NA SOUTĚŽ.

Průkaz pojištěnce, průkaz k prokázání věku (na slevu ve vlaku pro děti od 12 let), vlastní doporučený NERF blastr a ochranné brýle, sportovní oblečení (kraťasy nebo tepláky, tričko kroužku, tenisky do tělocvičny), 1,5 litrovou láhev s pitím (nikoli kolové nápoje a energeťáky), náhradní roušku, svačinu, drobné kapesné.

 

NÁHRADNÍCI.

Náhradníci budou připraveni na telefonu v případě že někdo v pátek 12.11.2021 do 20:00 hodin oznámí svou neúčast (z jakéhokoli důvodu). Účastnický poplatek v tomto případě pak uhradí tomu koho budou zastupovat, a to v hotovosti na nejbližším tréninku.

 

OPATŘENÍ COVID - 19.

V případě opatření která znemožní soutěž konat (i s tímto musíme počítat) a soutěž bude zrušena, vrací se uhrazené účastnické poplatky zpět na účet z kterého byli zaslány. Jde pouze o celkové omezení soutěže nikoli o opatřeních dotýkajících se osobně jednotlivců (tedy opatření která ovlivnit nedokážeme a jde o Vaše osobní rozhodnutí).

Dále požadujeme aby účastníci dodržovali dané nařízení v aktuálně v dané době platné ve vztahu k ochraně úst rouškou nebo respirátorem (tedy měli i jeden náhradní v batůžku). Nevytváříme tyto pravidla a i my sami je musíme dodržovat. Děkuji za pochopení.

 

NEDOPORUČENÉ VĚCI!

Dle provozního řádu střediska a pravidel kroužku nezodpovídáme za osobní mobilní telefony a jinou osobní elektroniku účastníků, taktéž ani za věci z drahých a ušlechtilých kovů, kreditní karty, jiné než určené doklady nám svěřené k úschově a finanční částky k nám uložené (kapesné). Účastníci jsou poučeni o hlídání si osobních věcí uvedených v seznamu a řádně označených nezaměnitelnou značkou (nikoli iniciály jména a příjmením nebo jménem).

 

SOUPISKA HERNÍCH TÝMŮ
 
... potvrzený účastník zákonným zástupcem je vždy v modré barvě ...
 
NOMINACE HRÁČŮ OSTRAVA 2021
 
NÁZEV
DRUŽSTVA
SOUPISKA
HRÁČŮ
URČEN
NÁHRADNÍK
 
MINI
-
-
Lebeda Felix, Moldřík Patrik, Vlk Šimon -
 
MLADŠÍ
-
-
Humlíček Václav, Vrána Daniel, Medviď Michal -
-
-
Slavič Jakub, Nastulczyk Martin, Král Tobiáš -
 
STARŠÍ
-
-
Šotkovský Tobias, Ludvik Patrik, Klopec Václav -
 

 

Kontakt

NERF X TEAM 733 439 519 Ur.Zd@seznam.cz